Представництво по цивільним справам 2018-07-13T15:19:55+00:00

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПО ЦИВІЛЬНИМ СПРАВАМ


Цивільний процесуальний кодекс передбачив фахове представництво інтересів інших осіб адвокатами і містить не багато винятків із цього правила. Крім адвокатів представляти інтереси інших осіб можуть законні представники, керівник чи член виконавчого органу юридичної особи відповідно до Статуту чи Закону (само представництво юридичної). У малозначних справах представляти інтереси учасника справи може будь-яка повнолітня дієздатна фізична особа.

Ми вживаємо термін «цивільні справи» як збірний термін, який включає всі справи, які не відносяться до господарських, адміністративних, кримінальних, конституційних справ та справ про адміністративні правопорушення. Адвокати бюро успішно надають правову допомогу по цивільним справам щодо визнання права власності на нерухоме майно, витребування власності, усунення перешкод у користуванні майном, звільнення майна з-під арешту, виділення частки майна у натурі, по кредитним справам, при зверненні стягнення на предмет іпотеки, при стягненні заборгованості з поручителя, по іншим банківським справам, по стягненню заборгованості за договором чи розпискою, про відшкодування завданої шкоди чи збитків, по земельним питанням, по спадковим справам, по житловим спорам, по страховим виплатам і т.д.

Адвокати нашого Адвокатського бюро регулярно активно захищають права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб у зазначених категоріях справ, а тому мають необхідний професійний досвід допомогти у вирішенні і Вашої справи.