ОГЛЯД ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (ТРАВЕНЬ – СІЧЕНЬ 2020)

Зміни до ПК України, що набрали чинності 23.05.2020 року

(ЗУ від 16.01.2020 №466-ІХ)

 1. Платник податків вправі один раз на рік подати заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет. У такому випадку датою вручення документу платнику податків буде вважатись дата квитанції, яка формується програмним забезпеченням автоматично про вручення платнику податків відповідного документу. Якщо протягом 2 днів з дати направлення документу квитанція до органу ДПС не надходить, тоді документ на третій день направляється платнику податків у паперовій формі і строки направлення електронного документу при цьому не враховуються. Платник податків який не подавав заяву про бажання отримувати документ через ел. кабінет чи подав заяву про відмову отримувати документи через електронний кабінет, – отримують від органів ДПС документи у паперовій формі рекомендованими листами (п. 42.4, п. 42.5 ПК).
 2. Передбачено право платника податків подати скаргу на рішення контролюючого органу протягом шести місяців з дати закінчення строку для його оскарження разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). Якщо орган ДПС визнає причини пропуску строку поважними, то приймає скаргу і податкове зобов’язання вважається неузгодженим. Якщо ДПС визнає причини пропуску не поважними, – повертає скаргу без розгляду (п. 56.3 ПК).
 3. Деталізовано, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п.57.1 ПК).
 4. Привели у відповідність строки для сплати узгодженого зобов’язання та строків на їх оскарження, – тепер це 10 робочих днів (п. 57.3 ПК).
 5. Скорочено строки для початку процедури продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі до 30 днів (раніше було 60 днів) після направлення податкової вимоги. Також для платника податків скорочено до 30 днів строк на самостійне проведення оцінки майна, щодо якого контролюючим органом прийнято рішення реалізувати майно платника податків для погашення податкового боргу. Після цих 30 днів орган ДПС оцінює майно самостійно (п. 95.2., п. 95.12 ПК).
 6. Змінено розміри штрафів (ст.ст. 117, 119, 120-1, 121 ПК).
 7. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку для ПДФО пенсія не відноситься не залежно від її розміру (п. 164.2, пп. «е» п. 165.1.1 ПК)
 8. Уточнено, що фізична особа-орендодавець є платником плати за землю самостійно, якщо вона здала в оренду земельну ділянку іншій фізичній особі або суб’єкту господарювання, який не є податковим агентом згідно ПК (168.4.9., п. 170.1.5 ПК).
 9. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства (п.289.1 ПК).
 10. Уточнено, якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області (п. 2921.2 ПК)
 11. Запровадили ПДФО для фізичних осіб, які протягом року продають другий транспортний засіб, а також збільшено розмір ПДФО, якщо продають третій і наступний транспортний засіб протягом одного податкового року (п. 173.2 ПК).
 12. Для всіх платників ПДВ звітний податковим періодом тепер є місяць (ст. 202 ПК)

Зміни до ПК від 13.05.2020, набрали чинності із 29.05.2020

(ЗУ від 13.05.2020 №591-ІХ):

 1. Продовжено період, у якому платнику податків, який вчинив податкове правопорушення, не нараховуються штрафні санкції та пеня – по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ (COVID-19) (п. 521 підрозділу 10 Перехідних положень ПК).
 2. Продовжено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок згідно ПК України – по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ (COVID-19). У винятки із цього правила зміни не вносились, тому як і раніше дозволені перевірки : документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу (подано декларацію про бюджетне відшкодування ПДВ); фактичних перевірок порушення вимог законодавства в частині: обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; цільового використання пального та спирту етилового платниками податків; обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками; здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 цього Кодексу. (п. 522 підрозділу 10 Перехідних положень ПК).
 3. Оновлений план-графік перевірок буде оприлюднений протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого КМУ (COVID-19) (п. 522 підрозділу 10 Перехідних положень ПК).
 4. Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину без необхідності прийняття додаткових рішень (п. 522 підрозділу 10 Перехідних положень ПК).
 5. Перебіг строків давності, передбачених статтею 102 ПК зупиняється на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину (п. 522 підрозділу 10 Перехідних положень ПК).
 6. Надано органам місцевого самоврядування у 2020 році право прийняти рішення про зменшення ставок єдиного податку та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб (п.52 6 підрозділу 10 Перехідних положень ПК)
 7. На період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, продовжено зупинення строків, встановлених:
 • статтею 56 ПК (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 цього Кодексу;
 • статтями 52 і 53 ПК щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;
 • статтями 73 і 78 ПК щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) платникам податків по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.
 • З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, перебіг строків продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення (п. 52 8  підрозділу 10 Перехідних положень ПК)

Зміни до ПК, що наберуть чинності із 01.07.2020

(ЗУ від 16.01.2020 р. №466-ІХ):

 1. У ел. кабінеті платник податків буде отримувати копії наказів про проведення перевірок, повідомлень про проведення перевірок, актів (довідок) перевірок, відповідних запитів та інших документів, складених у зв’язку з проведенням та за результатами перевірок і звірок, передбачених цим Кодексом, а також у зв’язку з розглядом заперечень платників податків до результатів перевірок та/або пояснень платника податків; + подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі (п. 421.2 ПК);
 2. Платник податків матиме право подати повідомлення із сканами підтверджуючих документів та виправити неточну, неповну чи застарілу інформацію про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет, а ДПС повинна перевірити і виправити її упродовж 2 роб. днів (п. 421 .5 ПК).
 3. ПК доповнено новою підставою для проведення документальної позапланової перевірки: контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (п. 78.1.21 ПК).

Зміни до ПК, що наберуть чинності із 01.08.2020

(застосування РРО/програмного забезпечення для платників єдиного податку)

(ЗУ від 20.09.2019 р. №129-ІХ):

 

 1. РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи (п.296.10).
 2. Із 01.08.2020 до 1 січня 2021 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень, крім тих, які здійснюють:
 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Із 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
 • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”;
 • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою – підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1 млн. гривень, застосування РРО та/або програмні РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО та/або програмні РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку (п. 61 підрозділу 10 Перехідні положення ПК).

Зміни до ПК, що наберуть чинності із 01.01.2021 року

(ЗУ від 19.09.2019 р. №116-ІХ):

 1. пеня буде нараховуватись також на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки (14.1.162 ПК).
 2. Запрацює система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (СОД РРО). Яка забезпечить можливість перевірки справжності та достовірності розрахункових документів, що зберігаються в СОД РРО; заповнення та подання скарг покупця (споживача) щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій на суму понад 850 грн.; отримання інформації про стан розгляду скарги покупця (споживача) і про стан виконання висновку про компенсацію покупцю частини суми штрафних (фінансових) санкцій (п. 14.1.278, ст. 43 ПК).
 3. Почне діяти норма щодо сплати податків на Єдиний рахунок (ст. 35 1 ПК)
 4. Платник податків буде звільнятись від фінансової відповідальності, якщо він діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, висновку об’єднаної палати чи Великої Палати ВС, чи зразкової справи, від яких у подальшому було відступлено ВС; внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності органу ДПС; збоїв у роботі обладнання електронного кабінету (п. 112.8, 129.9 ПК); буде введено підстави пом’якшення відповідальності платника податків (ст. 112 1 ПК), за наявності яких розмір штрафу становить 50% (п. 113.6 ПК).
 5. Запроваджується ведення ЄДР податкових повідомлень-рішень (п. 58.2 ПК)
 6. Деталізовано порядок розгляду заперечень до Акту перевірки. + За результатами розгляду заперечень платника податків комісія у органі ДПС складатиме і направлятиме Висновок (ст. 86 ПК)
 7. Доповнено і уточнено підстави для зупинення строків давності притягнення платника податків до відповідальності (ст. 102 ПК)
 8. Введено визначення умисного податкового правопорушення та встановлено обов’язок ДПС встановлювати вину платника податків у вчиненому правопорушенні. Усі сумніви тлумачяться на користь платника податків (ст. 109, 112 ПК).
 9. Уточнено, що відповідальність за податкові правопорушення філій несе головне підприємство (п. 110.5 ПК)
 10. Вводиться визначення «повторного» і «триваючого» податкового правопорушення (п. 111.4, 111.5, 113.3 ПК)
 11. Вводиться відповідальність органів ДПС/митних органів перед платником податків за завдану шкоду. Передбачено можливість стягнення за рішенням суду із контролюючого органу витрат (додатково до збитків) платника податків на оскарження незаконних рішень, дій, бездіяльності контролюючих органів у розмірі до 50 мінімальних заробітних плат (ст. 114, 128 ПК).
 12. Введено новий підхід у визначені та нарахуванні штрафних санкцій залежно від того, чи було вчинено правопорушення умисно (ст. 123, 124, 1251  ПК);
 13. До форми податкової декларації буде внесено зміни і доповнено відомостями про розмір сплаченого ЄСВ (п.176.2, п. 177.11, 178.7, п. 296.3 ПК)

У цей огляд не увійшли нововведення щодо оподаткування нерезидентів, регулювання відносин за участю нерезидентів, про контрольовані операції, сплату акцизного податку та деякі інші зміни.

2020-06-01T09:56:51+00:00