СУД: НЕ ВИНУВАТИЙ (ч. 1 ст. 163-1 КУпАП)

Цікавою, на нашу думку, є справа про притягнення до адміністративної відповідальності директора та головного бухгалтера підприємства за ч. 1 ст. 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за результатами податкової перевірки юридичної особи.

Частиною 1 ст. 163-1 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України.

Після вивчення адмінматеріалів, Адвокатським бюро було вирішено захищати посадових осіб юридичної особи шляхом доведення відсутності події правопорушення, їх невинуватості, а також закінчення строків притягнення до відповідальності, встановлених ст. 38 КУпАП.

У ході розгляду справи, суд заслухав пояснення посадових осіб, що притягувались до відповідальності, та їх захисника, розглянув надані до суду адміністративні матеріали, після чого врахував позицію захисту та ухвалив виважене і законне рішення про закриття провадження у справі без вирішення питання щодо винуватості посадових осіб.

Суд мотивував свої постанови неналежним оформленням адмінматеріалів, не надання органом ДПС належних і допустимих доказів вчинення правопорушення та винуватості посадових осіб підприємства, пропуском строків на притягнення до відповідальності (див. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89357630; http://reyestr.court.gov.ua/Review/89357631 ).

При цьому, суд зазначив, що у протоколах про вчинення правопорушення не вказано суті вчиненого правопорушення, часу та місця їх вчинення, мотивів, форми вини, які є обов’язковими для встановлення судом при розгляді справи. Вказав, що органом ДПС на підтвердження вчинення правопорушення було надано лише витяг із акту планової податкової перевірки юридичної особи, який не є належним доказом у справі і не надано жодного первинного документу. Надані контролюючим органом до суду матеріали не відображали навіть факту врахування ним заперечень платника податку на акт перевірки та часткову зміну висновків останнього. Органом ДПС не було враховано те, що керівник підприємства почав виконувати свої обов’язки лише у квітні 2019 року, але йому ставились у провину порушення ведення податкового обліку, які нібито мали місце починаючи із жовтня 2016 року.

Тож, з огляду на презумпцію невинуватості (ст. 62 Конституції України), неналежне оформлення матеріалів про притягнення посадових осіб до відповідальності (ст. 256 КУпАП), ненадання посадовими особами органу ДПС жодного належного доказу (ст. 251 КУпАП), пропуск строків притягнення громадян до відповідальності (ст. 38 КУпАП), – суд закрив справи про притягнення директора та головного бухгалтера підприємства до адміністративної відповідальності. Таким чином, суд повністю погодився із аргументами захисту.

Дані справи про адмінправопорушення мають важливе юридичне значення для вирішення адміністративного спору про скасування податкових повідомлень-рішень, якими було нараховано підприємству значні суми податкових зобов’язань та штрафних санкцій, і які були оскаржені підприємством до адміністративного суду.

Адвокатське бюро успішно здійснило захист директора та головного бухгалтера підприємства у цій справі і рекомендує не ігнорувати такі на перший погляд не значні справи про притягнення посадових осіб до відповідальності, так як постанова суду у такій справі має преюдиційне значення під час оскарження податкових повідомлень-рішень і може кардинально похитнути терези Феміди в одну чи іншу сторону.

2020-06-02T12:54:14+00:00