Суд скасував рішення податкового органу про збільшення податків і ЄСВ на суму понад 19,4 мільйони гривень

Фабула справи

За результатами податкової перевірки підприємству збільшено податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, військового збору, ЄСВ та штрафних санкцій сумарно на понад 19,4 млн. грн.

Висновки податкової перевірки зводились до того, що платник місцевих податків і зборів (філія підприємства) не надав під час планової виїзної документальної перевірки копії всіх документів, що підтверджують придбання та витрачання паливно-мастильних матеріалів, а також копії документів на підтвердження витрачених коштів на відрядження працівників та коштів, виданих працівникам під звіт. Тому усі ці витрати платника податків контролюючий орган визнав додатковим благом керівника філії. У зв’язку з цим, контролюючий орган прийняв рішення про збільшення податкових зобов’язань зі штрафними санкціями за податком на доходи фізичних осіб та військового збору, нараховані філії на суму «додаткового блага», а також рішення про стягнення недоїмки зі сплати єдиного внеску зі штрафними санкціями, нараховані на це ж саме «додаткове благо».

Аргументи платника податків

Рішення контролюючого органу були оскаржені до суду. Підставами для судового оскарження рішень контролюючого органу Адвокатське бюро зазначило відсутність самого правопорушення, а також невідповідність цих рішень вимогам законодавства за формою та змістом. Філія є без балансовою і не зберігає первинні документи, а податковий облік ведеться централізовано головним підприємством, яке обліковує та списує паливно-мастильні матеріали, сплачує податки і збори. Зокрема, суду були надані докази того, що всі первинні документи були надані до перевірки в оригіналах податковому органу під час планової податкової виїзної перевірки головного підприємства, у якому в цей час також проводилась податкова перевірка. Податкові інспектори під час перевірки головного підприємства перевірили документи щодо обліку та списання паливно-мастильних матеріалів та списання коштів виданих під звіт по підприємству в цілому та не виявили жодних порушень. Вимога податкового органу надати документи за останні три роки у копіях під час проведення планової виїзної документальної перевірки філії не ґрунтується на нормах податкового законодавства. Позивач також вказував, що додаткове благо не є об’єктом обкладення єдиним внеском взагалі. Більше того, твердження контролюючого органу, що «раз не надані документи про витрачання придбаних філією паливно-мастильних матеріалів, про виплату коштів на відрядження чи звіт, то усі ці витрачені кошти є додатковим благом керівника», – є безпідставними. Адже у акті перевірки не було встановлено факт передачі філією всіх придбаних нею  паливно-мастильних матеріалів та коштів для відрядження працівників керівнику філії. Тому позивач просив суд скасувати протиправні рішення контролюючого органу, прийняті за результатами перевірки філії як платника місцевих податків і зборів.

Результати розгляду справи судом першої інстанції

Адміністративний суд першої інстанції погодився із аргументами адвоката і рішенням від 18.02.2021 задовольнив позов платника податків повністю. Суд визнав протиправними і скасував податкові повідомлення-рішення, вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску і рішення про нарахування штрафу на цю недоїмку повністю. Відмітимо, що суд стягнув із органу ДПС на користь платника податків всі витрати на правничу допомогу, які підприємство сплатило за юридичний супровід цього судового спору у першій інстанції. Очікуємо подачу апеляційної скарги від контролюючого органу, однак маємо оптимізм про залишення цього судового рішення без змін судами вищих судових інстанцій.

2021-02-23T13:39:16+00:00